inbreeding analiza - Mick

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija : | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
? kako izračunati IC?

Jim
ISDS 46918


Jess
ISDS 42633