inbreeding analiza - Tina

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija : | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
? kako izračunati IC?

Dave
ISDS 90236


Judy
ISDS 97453