Legla: hrvatski uzgoj

142 rezultata (131 - 140)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sljedeća ››

10.07.2006. MAWLCH
otac: HR 10019 mužjak   crno-bijela d Mawlch Gep slika
majka: HR 10065 ženka   crno-bijela d Mawlch Llangwm Mossie slika
HR 10089 mužjak   crno-bijela d Mawlch Spot slika
HR 10090 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Sweep slika
HR 10091 ženka   crno-bijela d Mawlch Syl slika
HR 10092 ženka   crno-bijela d Mawlch Sky slika
HR 10093 ženka   crno-bijela d Mawlch Sian slika
HR 10094 ženka   crno-bijela d Mawlch Snow slika

01.05.2006. MAWLCH
otac: ISDS 2571... mužjak   crno-bijela s paležom d H’Nick Vom Dänischen Wohld slika
majka: HR 10013 ženka   crno-bijela d Mawlch Cass slika
HR 10082 ženka   crno-bijela d Mawlch Lacey slika
HR 10083 ženka   crno-bijela s paležom d Mawlch Lynn slika
HR 10084 ženka   crno-bijela d Mawlch Lass slika
HR 10085 mužjak   crno-bijela d Mawlch Lars slika
HR 10086 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Loch slika
HR 10087 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Lum slika

03.03.2006. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10073 mužjak   crno-bijela s paležom d Lad Bartolovi Dvori slika
HR 10074 mužjak   crno-bijela d Lex Bartolovi Dvori slika
HR 10075 mužjak   crno-bijela s paležom d Luke Bartolovi Dvori slika
HR 10076 mužjak   crno-bijela s paležom d Lunn Bartolovi Dvori slika
HR 10077 mužjak   crno-bijela d Loy Bartolovi Dvori slika
HR 10078 mužjak   crno-bijela d Leny Bartolovi Dvori slika
HR 10079 ženka   crno-bijela d Lady Bartolovi Dvori
HR 10080 ženka   crno-bijela s paležom d Lynn Bartolovi Dvori slika

01.04.2005. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10067 ženka   crno-bijela d Dell Bartolovi Dvori slika
HR 10068 ženka   crno-bijela d Deby Bartolovi Dvori slika
HR 10069 mužjak   crno-bijela d Dyck Bartolovi Dvori slika
HR 10070 mužjak   crno-bijela d Denny Bartolovi Dvori slika
HR 10071 mužjak   crno-bijela d Dock Bartolovi Dvori slika

24.12.2004. MAWLCH
otac: ISDS 2479... mužjak   crno-bijela d Zep slika
majka: HR 10034 ženka   crno-bijela s paležom d Mawlch Meg Bartolovi Dvori slika
HR 10057 ženka   crno-bijela d Mawlch Meg slika
HR 10058 ženka   crno-bijela d Mawlch Minn slika
HR 10059 ženka   crno-bijela d Mawlch Mist slika
HR 10060 ženka   crno-bijela d Mawlch Myf slika
HR 10061 mužjak   crno-bijela d Mawlch Moss slika
HR 10062 mužjak   crno-bijela d Mawlch Mac slika
HR 10063 mužjak   crno-bijela d Mawlch Mirk slika

30.04.2004. MAWLCH
otac: ISDS 2535... mužjak   crno-bijela s paležom d Zac slika
majka: HR 10000 ženka   crno-bijela d Int. agility Ch. Germal Handy Lass slika
HR 10050 mužjak   crno-bijela d Mawlch Nac slika
HR 10051 mužjak   crno-bijela d Mawlch Ny slika
HR 10052 mužjak   crno-bijela d Mawlch Nip slika
HR 10053 ženka   crno-bijela d Mawlch Niamh slika
HR 10054 ženka   crno-bijela d Mawlch Niko slika
HR 10055 ženka   crno-bijela d Mawlch Nan slika
HR 10056 ženka   crno-bijela d Mawlch Nell slika

10.03.2004. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10042 mužjak   crno-bijela d Pok Bartolovi Dvori slika
HR 10043 mužjak   crno-bijela d Pak Bartolovi Dvori slika
HR 10044 mužjak   crno-bijela d Pan Bartolovi Dvori slika
HR 10045 ženka   crno-bijela d Peny Bartolovi Dvori slika
HR 10046 ženka   crno-bijela d Papi Bartolovi Dvori slika
HR 10047 ženka   crno-bijela d Pegy Bartolovi Dvori slika
HR 10048 ženka   crno-bijela s paležom d Pam Bartolovi Dvori slika
HR 10049 ženka   crno-bijela s paležom d Pipi Bartolovi Dvori slika

25.05.2003. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2386... mužjak   crno-bijela s paležom d Moel Craig slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10034 ženka   crno-bijela s paležom d Mawlch Meg Bartolovi Dvori slika
HR 10035 ženka   crno-bijela s paležom d Mona Bartolovi Dvori slika
HR 10036 mužjak   crno-bijela s paležom d Mac Bartolovi Dvori slika
HR 10037 mužjak   crno-bijela d Moy Bartolovi Dvori slika
HR 10038 mužjak   crno-bijela d Mirk Bartolovi Dvori slika
HR 10039 mužjak   crno-bijela d Moss Bartolovi Dvori slika
HR 10040 mužjak   crno-bijela d Mort Bartolovi Dvori slika

03.10.2002. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2296... mužjak   crno-bijela d Hope Of Ridgmont slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10026 mužjak   crno-bijela d Bak Bartolovi Dvori slika
HR 10027 mužjak   crno-bijela d Bob Bartolovi Dvori slika
HR 10028 mužjak   crno-bijela d Ben Bartolovi Dvori
HR 10029 mužjak   crno-bijela d Bag Bartolovi Dvori slika
HR 10030 ženka   crno-bijela d Bea Bartolovi Dvori slika
HR 10031 ženka   crno-bijela d Bell Bartolovi Dvori slika
HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10033 ženka   crno-bijela d Belle Bartolovi Dvori

25.05.2002. MAWLCH
otac: ISDS 2095... mužjak   crno-bijela d Ultimate Rob slika
majka: HR 10013 ženka   crno-bijela d Mawlch Cass slika
HR 10015 mužjak   crno-bijela d Mawlch Griff slika
HR 10016 ženka   crno-bijela d Mawlch Gunna slika
HR 10017 mužjak   crno-bijela d Mawlch Gunn slika
HR 10018 ženka   crno-bijela s paležom d Mawlch Gwen slika
HR 10019 mužjak   crno-bijela d Mawlch Gep slika
HR 10020 ženka   crno-bijela d Mawlch Gael slika
HR 10021 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Gel slika
HR 10022 ženka   crno-bijela d Mawlch Gyp slika
HR 10023 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Glen slika
HR 10024 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Goss slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sljedeća ››