Legla: hrvatski uzgoj

127 rezultata (81 - 90)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sljedeća ››

28.07.2011.
otac: HR 10081 mužjak   crno-bijela d Faro Dell' Aprusa slika
majka: HR 10094 ženka   crno-bijela d Mawlch Snow slika
HR 10328 mužjak   crno-bijela s paležom d Nik
HR 10329 mužjak   crno-bijela d Nando
HR 10330 ženka   crno-bijela d Nell
HR 10331 mužjak   crno-bijela d Negro
HR 10332 mužjak   crno-bijela d Niko
HR 10333 mužjak   crno-bijela d Nino
HR 10334 ženka   crno-bijela s paležom d Nela slika
HR 10335 ženka   crno-bijela d Nika

06.07.2011.
otac: HR 10081 mužjak   crno-bijela d Faro Dell' Aprusa slika
majka: HR 10166 ženka   crno-bijela d Betty slika
HR 10316 mužjak   crno-bijela d As
HR 10317 mužjak   crno-bijela d Art
HR 10318 ženka   crno-bijela d Abesa
HR 10319 ženka   crno-bijela d Asi
HR 10320 ženka   crno-bijela d Alfa
HR 10321 ženka   crno-bijela d Astra

09.06.2011. PETROVI DVORI V. TROJSTVO
otac: HR 10181 mužjak   crno-bijela d Astra Che slika
majka: HR 10045 ženka   crno-bijela d Peny Bartolovi Dvori slika
HR 10310 mužjak   crno-bijela d Tom Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10311 mužjak   crno-bijela s paležom d Tin Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10312 mužjak   crno-bijela d Teo Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10313 ženka   crno-bijela d Tia Petrovi Dvori V. Trojstvo slika
HR 10314 ženka   crno-bijela d Tea Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10315 ženka   crno-bijela d Tal Petrovi Dvori V. Trojstvo

18.05.2011.
otac: HR 10132 mužjak   crno-bijela d Will slika
majka: HR 10067 ženka   crno-bijela d Dell Bartolovi Dvori slika
HR 10302 mužjak   crno-bijela s paležom d Gizmo
HR 10303 mužjak   crno-bijela d Gavyn
HR 10304 mužjak   crno-bijela d Gunn
HR 10305 mužjak   crno-bijela d Gym
HR 10306 mužjak   crno-bijela d Gibbs
HR 10307 mužjak   crno-bijela d Guss
HR 10308 ženka   crno-bijela d Gwyn
HR 10309 ženka   crno-bijela d Galaxy

04.04.2011. PETROVI DVORI V. TROJSTVO
otac: HR 10181 mužjak   crno-bijela d Astra Che slika
majka: HR 10139 ženka   crno-bijela d Lana Petrovi Dvori V. Trojstvo slika
HR 10293 mužjak   crno-bijela d Rio Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10294 mužjak   crno-bijela d Ran Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10295 mužjak   crno-bijela d Raff Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10296 ženka   crno-bijela d Rea Petrovi Dvori V. Trojstvo
HR 10297 ženka   crno-bijela d Rina Petrovi Dvori V. Trojstvo slika
HR 10298 ženka   crno-bijela d Rill Petrovi Dvori V. Trojstvo slika

09.01.2011. MAWLCH
otac: HR 10086 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Loch slika
majka: HR 10065 ženka   crno-bijela d Mawlch Llangwm Mossie slika
HR 10289 mužjak   crno-bijela d Mawlch Jim slika
HR 10290 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Jaap slika
HR 10291 mužjak   crno-bijela d Mawlch Jack slika
HR 10292 ženka   bijelo-crna s paležom d Mawlch Jill slika

16.12.2010. MAWLCH
otac: ROI 07964... mužjak   crno-bijela k Fetch Granting Pleasure slika
majka: HR 10168 ženka   crno-bijela d Bela slika
HR 10282 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Hemp slika
HR 10283 mužjak   crno-bijela s paležom d Mawlch Hugo slika
HR 10284 mužjak   crno-bijela d Mawlch Hoss slika
HR 10285 mužjak   crno-bijela s paležom k Mawlch Hooch slika
HR 10286 mužjak   crno-bijela k Mawlch Hero slika
HR 10287 ženka   crno-bijela s paležom d Mawlch Haze slika
HR 10288 ženka   crno-bijela d Mawlch Holly slika

10.09.2010.
otac: HR 10081 mužjak   crno-bijela d Faro Dell' Aprusa slika
majka: HR 10166 ženka   crno-bijela d Betty slika
HR 10276 mužjak   crno-bijela d Dik
HR 10277 mužjak   crno-bijela d Don
HR 10278 mužjak   crno-bijela d Dingo
HR 10279 ženka   crno-bijela d Dona slika
HR 10280 ženka   crno-bijela d Dita

21.08.2010.
otac: HR 10132 mužjak   crno-bijela d Will slika
majka: HR 10067 ženka   crno-bijela d Dell Bartolovi Dvori slika
HR 10267 mužjak   crno-bijela s paležom d Jang
HR 10268 mužjak   crno-bijela d John
HR 10269 mužjak   crno-bijela s paležom d Jim
HR 10270 ženka   crno-bijela d Jing
HR 10271 ženka   crno-bijela d Jo
HR 10272 ženka   crno-bijela d Joy
HR 10273 ženka   crno-bijela d Jenny
HR 10274 ženka   crno-bijela d Jessy slika
HR 10275 ženka   crno-bijela s paležom d Jill slika

02.07.2010.
otac: HR 10072 mužjak   crno-bijela d Beren E Tinuviel Neo slika
majka: HR 10064 ženka   crno-bijela d Astrid slika
HR 10244 mužjak   crno-bijela d Brock
HR 10245 mužjak   crno-bijela d Bono
HR 10246 mužjak   crno-bijela d Bo
HR 10247 ženka   crno-bijela d Bess
HR 10248 ženka   crno-bijela d Belle slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sljedeća ››