Legla: Quincesam

2 rezultata

08.02.2017. QUINCESAM
otac: ISDS 2951... mužjak   crno-bijela d Lightspeed Everest slika
majka: HR 10281 ženka   crno-bijela d In Lak'ech Maddie slika
HR 10698 mužjak   crno-bijela d Quincesam May
HR 10699 mužjak   crno-bijela d Quincesam Miracle Ice
HR 10700 mužjak   crno-bijela d Quincesam Mirk Roy
HR 10701 ženka   crno-bijela d Quincesam Mercury
HR 10702 ženka   crno-bijela d Quincesam Magic In Black Yara

08.07.2014. QUINCESAM
otac: ISDS 2951... mužjak   crno-bijela d Lightspeed Everest slika
majka: HR 10281 ženka   crno-bijela d In Lak'ech Maddie slika
HR 10520 mužjak   crno-bijela d Quincesam Face slika
HR 10521 mužjak   crno-bijela d Quincesam Far slika
HR 10522 mužjak   crno-bijela d Quincesam Falk slika
HR 10523 ženka   crno-bijela d Quincesam Fearless Maggie slika
HR 10524 ženka   crno-bijela d Quincesam Fly Mischka
HR 10525 ženka   crno-bijela d Quincesam Fyre