Legla: Bardick Magick Border Collies

3 rezultata

05.07.2018. BARDICK MAGICK BORDER COLLIES
otac: ISDS 2930... mužjak   smeđe-bijela s paležom d Trust Your Heart Around The World slika
majka: HR 10279 ženka   crno-bijela d Dona slika
HR 10797 ženka   crno-bijela d Clodagh Bardick Magick Border Collies

28.04.2016. BARDICK MAGICK BORDER COLLIES
otac: ISDS 2930... mužjak   smeđe-bijela s paležom d Trust Your Heart Around The World slika
majka: HR 10279 ženka   crno-bijela d Dona slika
HR 10620 mužjak   crno-bijela s paležom d Beetlejuice Bardick Magick Border Collies slika
HR 10621 ženka   crno-bijela d Beaux Bardick Magick Border Collies slika
HR 10622 ženka   crno-bijela d Bella Bardick Magick Border Collies slika
HR 10623 ženka   crno-bijela s paležom d Blur Bardick Magick Border Collies slika
HR 10624 mužjak   crno-bijela s paležom d Borg Bardick Magick Border Collies slika

04.03.2015. BARDICK MAGICK BORDER COLLIES
otac: LOSH 0969... mužjak   blue-merle d Darko Of Maranns Home slika
majka: HR 10279 ženka   crno-bijela d Dona slika
HR 10551 mužjak   crno-bijela d Attila Bardick Magick Border Collies slika
HR 10552 ženka   blue-merle d Alaska Bardick Magick Border Collies slika
HR 10553 ženka   blue-merle d Askka Bardick Magick Border Collies slika
HR 10554 ženka   blue-merle d Amber Bardick Magick Border Collies
HR 10555 ženka   blue-merle d April Penny Bardick Magick Border Collies
HR 10556 ženka   blue-merle d JC-BiH, CH-BiH Alba Bardick Magick Border Collies slika