Legla: Black & White World

1 rezultat

19.04.2020. BLACK & WHITE WORLD
otac: CMKU/BOC/... mužjak   crno-bijela d Due Parchi P. P. Crocodile Dundee slika
majka: HR 10810 ženka   crno-bijela d CHM-HR Donna Dream Of Joy slika
HR 10919 mužjak   crno-bijela d Alfie Black & White World
HR 10920 ženka   crno-bijela d Alis Black & White World
HR 10921 ženka   crno-bijela d Annie Black & White World
HR 10922 ženka   golden red d Ash Black & White World
HR 10923 ženka   golden red d Abby Black & White World