Legla: Bartolovi Dvori

10 rezultata

07.02.2010. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2778... mužjak   crno-bijela s paležom d Jim slika
majka: HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10224 mužjak   crno-bijela d Mayk Bartolovi Dvori
HR 10225 mužjak   crno-bijela d Mag Bartolovi Dvori slika
HR 10226 mužjak   crno-bijela d Micky Bartolovi Dvori
HR 10227 mužjak   crno-bijela d Matt Bartolovi Dvori slika
HR 10228 ženka   crno-bijela d Mony Bartolovi Dvori
HR 10229 ženka   crno-bijela d Mery Bartolovi Dvori slika
HR 10230 ženka   crno-bijela d Mell Bartolovi Dvori slika
HR 10231 ženka   crno-bijela d Milly Bartolovi Dvori slika
HR 10232 ženka   crno-bijela d Missy Bartolovi Dvori

30.08.2008. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2582... mužjak   crno-bijela d Mitch slika
majka: HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10157 mužjak   crno-bijela d Wisp Bartolovi Dvori slika
HR 10158 mužjak   crno-bijela d Who Bartolovi Dvori slika
HR 10159 mužjak   crno-bijela d Will Bartolovi Dvori slika
HR 10160 ženka   crno-bijela d Wyn Bartolovi Dvori slika
HR 10161 ženka   crno-bijela d Wicky Bartolovi Dvori slika

13.08.2008. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2590... mužjak   crno-bijela s paležom d Mirk At Cambiano slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10148 mužjak   crno-bijela s paležom d Ayk Bartolovi Dvori slika
HR 10149 mužjak   crno-bijela s paležom d Ass Bartolovi Dvori slika
HR 10150 ženka   crno-bijela d Alla Bartolovi Dvori
HR 10151 ženka   crno-bijela s paležom d Ann Bartolovi Dvori slika
HR 10152 ženka   crno-bijela s paležom d Any Bartolovi Dvori slika
HR 10153 ženka   crno-bijela d Amy Bartolovi Dvori slika
HR 10154 ženka   crno-bijela d Ayka Bartolovi Dvori slika
HR 10155 ženka   crno-bijela d Aba Bartolovi Dvori
HR 10156 ženka   crno-bijela s paležom d Alma Bartolovi Dvori

08.05.2007. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10109 mužjak   crno-bijela d Hope Bartolovi Dvori slika
HR 10110 mužjak   crno-bijela s paležom d Hip Bartolovi Dvori slika
HR 10111 mužjak   crno-bijela d Hack Bartolovi Dvori slika
HR 10112 mužjak   crno-bijela d Hal Bartolovi Dvori slika
HR 10113 ženka   crno-bijela d Hena Bartolovi Dvori slika
HR 10114 ženka   crno-bijela s paležom d Hay Bartolovi Dvori slika
HR 10115 ženka   crno-bijela d Holly Bartolovi Dvori slika
HR 10116 ženka   crno-bijela d Hera Bartolovi Dvori slika

05.05.2007. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2702... mužjak   crno-tigrasto-bijela d Llanfarian Tom slika
majka: HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10117 mužjak   crno-bijela d Tom Bartolovi Dvori slika
HR 10118 mužjak   crno-bijela d Tach Bartolovi Dvori slika
HR 10119 mužjak   crno-bijela d Ted Bartolovi Dvori slika
HR 10120 ženka   crno-bijela d Tess Bartolovi Dvori
HR 10121 ženka   crno-bijela d Tay Bartolovi Dvori slika
HR 10122 ženka   crno-bijela d Tapy Bartolovi Dvori slika
HR 10123 ženka   crno-bijela d Tea Bartolovi Dvori slika

03.03.2006. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10073 mužjak   crno-bijela s paležom d Lad Bartolovi Dvori slika
HR 10074 mužjak   crno-bijela d Lex Bartolovi Dvori slika
HR 10075 mužjak   crno-bijela s paležom d Luke Bartolovi Dvori slika
HR 10076 mužjak   crno-bijela s paležom d Lunn Bartolovi Dvori slika
HR 10077 mužjak   crno-bijela d Loy Bartolovi Dvori slika
HR 10078 mužjak   crno-bijela d Leny Bartolovi Dvori slika
HR 10079 ženka   crno-bijela d Lady Bartolovi Dvori
HR 10080 ženka   crno-bijela s paležom d Lynn Bartolovi Dvori slika

01.04.2005. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10067 ženka   crno-bijela d Dell Bartolovi Dvori slika
HR 10068 ženka   crno-bijela d Deby Bartolovi Dvori slika
HR 10069 mužjak   crno-bijela d Dyck Bartolovi Dvori slika
HR 10070 mužjak   crno-bijela d Denny Bartolovi Dvori slika
HR 10071 mužjak   crno-bijela d Dock Bartolovi Dvori slika

10.03.2004. BARTOLOVI DVORI
otac: HR 10025 mužjak   crno-bijela s paležom d Lowland's Blacksmith Chip slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10042 mužjak   crno-bijela d Pok Bartolovi Dvori slika
HR 10043 mužjak   crno-bijela d Pak Bartolovi Dvori slika
HR 10044 mužjak   crno-bijela d Pan Bartolovi Dvori slika
HR 10045 ženka   crno-bijela d Peny Bartolovi Dvori slika
HR 10046 ženka   crno-bijela d Papi Bartolovi Dvori slika
HR 10047 ženka   crno-bijela d Pegy Bartolovi Dvori slika
HR 10048 ženka   crno-bijela s paležom d Pam Bartolovi Dvori slika
HR 10049 ženka   crno-bijela s paležom d Pipi Bartolovi Dvori slika

25.05.2003. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2386... mužjak   crno-bijela s paležom d Moel Craig slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10034 ženka   crno-bijela s paležom d Mawlch Meg Bartolovi Dvori slika
HR 10035 ženka   crno-bijela s paležom d Mona Bartolovi Dvori slika
HR 10036 mužjak   crno-bijela s paležom d Mac Bartolovi Dvori slika
HR 10037 mužjak   crno-bijela d Moy Bartolovi Dvori slika
HR 10038 mužjak   crno-bijela d Mirk Bartolovi Dvori slika
HR 10039 mužjak   crno-bijela d Moss Bartolovi Dvori slika
HR 10040 mužjak   crno-bijela d Mort Bartolovi Dvori slika

03.10.2002. BARTOLOVI DVORI
otac: ISDS 2296... mužjak   crno-bijela d Hope Of Ridgmont slika
majka: HR 10011 ženka   crno-bijela d Mawlch Cal slika
HR 10026 mužjak   crno-bijela d Bak Bartolovi Dvori slika
HR 10027 mužjak   crno-bijela d Bob Bartolovi Dvori slika
HR 10028 mužjak   crno-bijela d Ben Bartolovi Dvori
HR 10029 mužjak   crno-bijela d Bag Bartolovi Dvori slika
HR 10030 ženka   crno-bijela d Bea Bartolovi Dvori slika
HR 10031 ženka   crno-bijela d Bell Bartolovi Dvori slika
HR 10032 ženka   crno-bijela d Bessy Bartolovi Dvori slika
HR 10033 ženka   crno-bijela d Belle Bartolovi Dvori