Lista pasa

6291 rezultat (1-50)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   boja   dlaka   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   visina   otac   majka 
ISDS 9 Hemp slika mužjak crno-bijela 00.09.1893. 1 Roy (Hindmarsh) Meg (J. McDonald)
ISDS 13 Int. Sup. Ch. 1908 & 1909 Kep mužjak crno-bijela 00.00.1901. 4 Spot (R. Snowdon) Cleg (J. Turnbull)
ISDS 17 Int. Sup. Ch. 1911 & 1914 Don mužjak crno-bijela 00.07.1909. 5 Don (W. Burns) Trim
ISDS 208 Fan ženka crno-bijela 10.06.1910. 1 Tommy Nell
ISDS 307 Int. Sup. Ch. 1920 Hemp mužjak crno-bijela 00.00.1912. 1 Sweep Old Meg
ISDS 23 Yarrow mužjak crno-bijela 01.12.1913. 1 Tyne Nell (Meg)
ISDS 165 Fly ženka crno-bijela 15.07.1914. 6 Don (A. Hamilton) Maid
ISDS 33 Fenwick Jed ženka crno-bijela 01.08.1915. 1 Moss (A. Telfer) Wylie (G. Snaith)
ISDS 167 Nell ženka crno-bijela 08.04.1916. 1 Tom (T. Gilholm) Lille
ISDS 153 Int. Farmers' Ch. 1924 Hemp mužjak crno-bijela 01.11.1916. 6 Yarrow Fenwick Jed
ISDS 155 Scot. Nat. Ch. 1924 Tot ženka crno-bijela 00.01.1917. 1 Risp II Nancy
ISDS 164 Int. Shepherds' Ch. 1923 & 1924 Sweep mužjak crno-bijela 01.07.1917. 2 Laddie Fly
ISDS 230 Fan ženka crno-bijela 04.07.1917. 1 Sweep (W. Hedley) Jed (J. Thompson)
ISDS 221 Fly ženka crno-bijela 16.07.1917. 1 Glen Jed
ISDS 252 Int. Sup. Ch. 1921, Engl. Nat. Ch. 1924 Haig mužjak crno-bijela s paležom 00.07.1918. 1 Glen Maddie I
ISDS 152 Int. Sup. Ch. 1919, Int. Farmers' Ch. 1920 & 1921 Midge ženka crno-bijela 00.07.1918. Don Nell (T. Armstrong)
ISDS 237 Cap mužjak crno-bijela 15.07.1918. 2 Glen Maddie I
ISDS 233 Engl. Nat. Ch. 1922 & 1923 Moss mužjak crno-bijela 00.10.1918. 2 Laddie Fly
ISDS 207 Ruby ženka crno-bijela 05.02.1919. 1 Skip (J. McKnight) Moss (A. Harrison)
ISDS 249 Ben mužjak crno-bijela 15.10.1919. 2 Don Fan
ISDS 308 Int. Sup. Ch. 1923, Int. Shepherds' Ch. 1922, Scot. Nat. Ch. 1923 Spot mužjak crno-bijela 00.00.1920. 3 Ben Ruby
ISDS 338 Int. Sup. Ch. 1929 Corby mužjak crno-bijela s paležom 00.03.1920. Hemp Nell (B. Murray)
ISDS 306 Int. Sup. Ch. 1922 Meg ženka crno-bijela 00.03.1920. 1 Tip (W. Amos) Nell III (J. Hedley)
ISDS 305 Int. Sup. Ch. 1927, Int. Farmers' Ch. 1926, Engl. Nat. Ch. 1925 Lad mužjak crna s paležom 00.04.1920. 1 Hemp Jed II
ISDS 303 Int. Sup. Ch. 1925, Scot. Nat. Ch. 1922, 1925, 1926 & 1927 Spot mužjak crno-bijela 00.03.1921. Cap Fan
ISDS 435 Int. Farmers' Ch. 1925 Loos II ženka crno-bijela 01.05.1921. 2 Laddie Loos I (J. A. Reid)
ISDS 379 Int. Sup. Ch 1924., Welsh Nat. Ch. 1923 & 1924 Jaff mužjak crno-bijela 00.06.1921. 2 Leader Lille
ISDS 454 Moss mužjak 30.08.1921. 1 Spot Fly
ISDS 332 Mist ženka crno-bijela 27.11.1921. 1 Cap Fly
ISDS 489 Maid ženka crno-bijela 14.05.1922. 1 Spot Fly
ISDS 564 Scot mužjak crno-bijela 14.05.1922. 2 Spot Fly
ISDS 857 Bess ženka crno-bijela s paležom 02.03.1923. 1 Moss Jed
ISDS 607 Jet ženka crno-bijela 03.03.1923. 1 Moss Jed
ISDS 569 Engl. Nat. Ch. 1931 Moss mužjak crno-bijela 17.05.1923. Leader (W. Wallace) Daisy
ISDS 698 Int. Sup. Ch. 1926 Glen mužjak crno-bijela s paležom 00.04.1924. 1 Moss Meg
ISDS 603 Glen mužjak crno-bijela 21.05.1924. 1 Spot Fly
ISDS 818 Engl. Nat. Ch. 1928 & 1932 Jess ženka crno-bijela 00.08.1924. Jaff Fan
ISDS 533 Int. Sup. Ch. 1932, Int. Farmers' Ch. 1927, Engl. Nat. & Brace Ch. 1926, 1927 & 1929 Queen ženka crno-bijela 00.04.1925. Ben Maddie
ISDS 660 Dave mužjak crno-bijela 01.04.1925. 1 Hemp Nell
ISDS 672 Int. Sup. Ch. 1933, Welsh Shepherds' Ch. 1937 Chip mužjak crno-bijela 11.04.1925. Don (T. Hunter) Maid
ISDS 1245 Floss ženka crno-bijela 07.07.1925. 1 Jaff Doll (E. V. Jones)
ISDS 1024 Lad mužjak crno-bijela 21.02.1926. 1 Lad Bess
ISDS 824 Int. Sup. Ch. 1928, Int. Farmers' Ch. 1931, Scot. Brace Ch. 1931, 1933 & 1934 Fly ženka crno-bijela 28.02.1926. Hemp Loos II
ISDS 1006 Engl. Nat. Ch. 1930, Engl. Brace Ch. 1933 Hemp mužjak crno-bijela 01.03.1926. Hemp Jet
ISDS 1007 Int. Sup. Ch., Int. farmers' Ch., Int. Brace Ch., Engl. Brace. Ch. Jess ženka crno-bijela s paležom 00.06.1927. 1 Glen Meg
ISDS 1048 Int. Sup. Ch. 1930, Int. Farmers' Ch. 1929, Scot. Nat. Ch. 1931 & 1932, Scot. Brace Ch. 1931 Craig mužjak crno-bijela 08.06.1927. 1 Hemp Mist
ISDS 1654 Engl. Nat. Ch. 1935 & 1938, Engl. Brace Ch. 1934 Kep mužjak crna s paležom 01.03.1929. Hemp Dot
ISDS 1572 Ben mužjak crno-bijela 01.06.1929. 2 Glen Sly
ISDS 1492 Int. Sup. Ch. 1938, Int. Brace Ch. 1933 & 1934, Engl. Nat. Ch. 1933 Jed I ženka crno-bijela 24.07.1930. Moss IV Maddie II (A. Hes...
ISDS 1665 Int. Sup. Ch. 1934, 36 & 37, Int. Farmers' Ch. 1935, Int. Brace Ch. 1937 & 38, Scot. Nat. Ch. 1937 Roy mužjak crno-bijela 07.04.1931. 1 Craig Loos II

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 sljedeća ››