Lista pasa

6252 rezultata (2301-2350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   boja   dlaka   oštenjen   legala   HD   visina   otac   majka 
ISDS 1505... Merry Meg At Romellva ženka crno-bijela s paležom 10.10.1984. 1 Ben Jess
ISDS 150579 Royale Lyn ženka smeđe-bijela d 1
ISDS 150592 Craig mužjak crno-bijela s paležom 1 Jock Mist
ISDS 150662 Jack mužjak crno-bijela s paležom k 1
ISDS 150711 Gael ženka 1
ISDS 150734 Nip ženka 1
ISDS 150741 Mist ženka crno-bijela k 25.08.1984. 1 Pip Clare
ISDS 150776 Moel Craig mužjak crno-bijela s paležom d 10.11.1984. 3 Carl Lyn
ISDS 1509 Dick mužjak crno-bijela 1
ISDS 150938 Jill ženka crno-bijela s paležom d 23.11.1984. 1 Nico Gwen
ISDS 150985 Ben mužjak crno-bijela k 2 Hope Moy
ISDS 151142 Meg ženka crno-bijela d 1
ISDS 151275 Jen ženka crno-bijela k 1
ISDS 151295 Nell ženka crno-bijela s paležom d 17.12.1984. 1 Dryden Joe Nell
ISDS 1515 Int. Shepherds' Ch. 1934, Engl. Shepherds' Ch. 1934 & 1938, Engl. Brace Ch. 1935 Pattie ženka crno-bijela 1
ISDS 151557 Chip mužjak smeđe-bijela d 01.01.1985. 1 Davy Jen
ISDS 151571 Jess ženka crno-bijela d 1
ISDS 151629 Shep mužjak crno-bijela d 1 Shep Nan
ISDS 151753 Ceri ženka crno-bijela b 18.07.1984. 1 Chip Jess
ISDS 151820 Scott mužjak crno-bijela 06.11.1984. 1 Roy Fern
ISDS 151950 Tivy ženka crno-bijela s paležom k 1
ISDS 151959 Midge ženka crno-bijela 1
ISDS 152 Int. Sup. Ch. 1919, Int. Farmers' Ch. 1920 & 1921 Midge ženka crno-bijela 00.07.1918. Don Nell (T. Armstrong)
ISDS 152003 Lassie ženka crno-bijela 1 Moss Susan
ISDS 152080 Shetland Skerry slika ženka crno-bijela s paležom d 26.01.1985. 1 Roy II Queen
ISDS 152124 Eng. Dr. Ch. 1988 Jos slika mužjak crno-bijela s paležom k 14.02.1985. 2 Dilwyn Lad II Dell
ISDS 152155 Tara ženka crno-bijela k 1
ISDS 152156 Chip mužjak smeđe-bijela 30.05.1984. 1 Chip Snip
ISDS 152185 Spot mužjak crno-bijela d 1
ISDS 152290 Int. Sup. Ch. 1988 Spot mužjak crno-bijela 12.08.1982. Jaff Dovey
ISDS 152375 Ben mužjak crno-bijela s paležom k 23.11.1984. 1 Ben Nel
ISDS 152389 Meg ženka crno-bijela s paležom k 05.12.1984. 1 Elian Jaff Jill
ISDS 152396 Meg ženka 1
ISDS 152476 Mini ženka crno-bijela s paležom d 27.11.1983. 1 Sam Deb
ISDS 152483 Int. Sup. Ch. 1990, Welsh Nat. Ch. 1987, Welsh Driving Ch. 1990 Queen ženka crno-bijela 25.03.1982. Lad Jill
ISDS 15255 Glen mužjak crno-bijela 22.10.1958. 1 Sweep Dot
ISDS 152572 Flash ženka crno-bijela k 1 Moss Jet
ISDS 152735 Mirk mužjak plavo-bijela d 1
ISDS 152789 Jet ženka crno-bijela s paležom k 07.01.1985. 1 Don Bet
ISDS 152822 Vic mužjak crno-bijela d 27.02.1985. 1 Dryden Spam Maggie
ISDS 152852 Ben mužjak crno-bijela d 1 Craig Cindy
ISDS 152867 Prawls Trim mužjak smeđe-bijela 08.04.1985. 1 Royale Taff Of Pr... Jess
ISDS 1528... Mizanne The Perno Of Caristan slika mužjak crno-bijela d 28.02.1985. 4 3/7 Whenway Rhys Of M... Mizanne The Dancer
ISDS 153 Int. Farmers' Ch. 1924 Hemp mužjak crno-bijela 01.11.1916. 6 Yarrow Fenwick Jed
ISDS 153091 Jill ženka crno-bijela s paležom 23.03.1985. 2 Ben Babs
ISDS 153106 Davidston Kirk mužjak crno-bijela 16.02.1985. 2 Tweed Davidston Jit
ISDS 153130 Corrie mužjak crno-bijela s paležom d 1
ISDS 153166 Maid ženka crno-bijela s paležom k 1 Spot Nell
ISDS 153240 Kay ženka crno-bijela s paležom k 1
ISDS 153699 Winder Floyd mužjak crno-bijela k 17.05.1985. 2 Rob Attwood Gael

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 sljedeća ››