Lista pasa

5880 rezultata (2901-2950)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 sljedeća ››

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   boja   dlaka   oštenjen   legala   HD   visina   otac   majka 
ISDS 63799 Lass ženka bijelo-crna 1
ISDS 87446 Lass ženka crno-bijela s paležom 26.06.1974. 1 Glen Pep
ISDS 92191 Lass ženka crno-bijela 29.07.1975. 1 Glen Wink
ISDS 97910 Lass ženka crno-bijela k 22.06.1976. 3 Craig Tib
ISDS 62964 Lass ženka crno-bijela s paležom 29.04.1970. 2 Wiston Cap Bess
ISDS 182395 Lass ženka crno-bijela 02.05.1989. 1 Leinthall Bob Jill
ISDS 30482 Lass ženka crno-bijela d 1
ISDS 88944 Lass ženka crno-bijela s paležom 13.10.1974. 2 Wiston Cap Trim
ISDS 11655 Lass ženka 1
ISDS 11713 Lass ženka 1 Ben Nell
ISDS 2849 Lass ženka crno-bijela 28.02.1936. 1 Pal Glen Jed (R. Duck)
ISDS 22197 Lass ženka 1
ISDS 39601 Lass ženka 1
ISDS 15380 Lass ženka crno-bijela 08.05.1958. 1 Nap Fly
ISDS 65269 Lass ženka 2
ISDS 212141 Lass ženka crno-bijela s paležom d 23.10.1993. 1 Glen Tess
ISDS 238963 Lass ženka crno-bijela k 14.03.1998. 1 Ben Nan
ISDS 127213 Lass ženka 1
ISDS 199533 Lass ženka crno-bijela 05.11.1991. 1 Ken Style
ISDS 168402 Lass ženka crno-bijela s paležom k 1
ISDS 126716 Lass ženka 1 Hope Dot
ISDS 145439 Lass ženka bijelo-crna d 1
ISDS 172251 Lass ženka crno-bijela k 1
ISDS 2626... Continental Trial Ch 2009, Continental Brace Ch 2009 & 2010 Lass slika ženka crno-bijela s paležom d 07.09.2002. 1 Fleet Beca
ISDS 87307 Lassie ženka crno-bijela 21.06.1974. 1 Tweed Jet
ISDS 80954 Lassie ženka crno-bijela 18.07.1973. 1 Craig Sally
ISDS 23501 Lassie ženka crno-bijela 25.01.1960. 3 Sweep Queen
ISDS 518 Lassie ženka 1 Haig Jet
ISDS 6711 Lassie ženka crno-bijela 05.02.1939. 1 Cap Tib
ISDS 19421 Lassie ženka crno-bijela 12.10.1959. 1 Wiston Bobby III Phil
ISDS 154449 Lassie ženka crno-bijela s paležom d 1 Bwlch Taff Pat
ISDS 152003 Lassie ženka crno-bijela 1 Moss Susan
ISDS 60521 Lassie ženka crno-bijela k 1
ISDS 47702 Lassie ženka crno-bijela 1
ISDS 139121 Lassie ženka crno-bijela 11.01.1982. 2 Roy Mist
ISDS 116798 Lassie ženka 1 Lad Nan
ISDS 58841 Lassie ženka crno-bijela 1
ISDS 80703 Lassie ženka crno-bijela 16.04.1973. 2 Ben Cree
ISDS 9868 Lassie ženka crno-bijela s paležom 27.03.1953. 1 Pat Phil
ISDS 21162 Lassie ženka 1
ISDS 11468 Lassie ženka 1
ISDS 9971 Lassie ženka 1
ISDS 41627 Lassie ženka crno-bijela 1 Spot Kim
ISDS 111003 Lassie ženka crno-bijela s paležom 12.09.1978. 1 Tam Tania
ISDS 163542 Lassie ženka 1 Glen Jess
ISDS 190339 Lassie ženka smeđe-bijela k 1
ISDS 225020 Lassie ženka crno-bijela s paležom d 20.12.1995. 1 Scot Gail
ISDS 154422 Lassie ženka crno-bijela d 1
ISDS 154449 Lassie ženka crno-bijela s paležom d 1
neupisana Lassie (H. Renwick) ženka 1

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 sljedeća ››