J. Ramsay

moji psi:

 reg.broj  ch  imesortiraj uzlazno   spol   boja   dlaka   oštenjen   legala   HD   visina   otac   majka 
ISDS 41757 Craig mužjak crno-bijela d 1
ISDS 46068 Gael ženka crno-bijela k 1
ISDS 74047 Queen ženka crno-bijela s paležom k 15.03.1972. 4 Sweep Bet

moj uzgoj:

01.01.1978.
otac: ISDS 72301 mužjak   crno-bijela s paležom Scot. Driving Ch. 1977 Hemp
majka: ISDS 74047 ženka   crno-bijela s paležom k Queen
ISDS 106069 ženka   Jen

09.05.1976.
otac: ISDS 72301 mužjak   crno-bijela s paležom Scot. Driving Ch. 1977 Hemp
majka: ISDS 74047 ženka   crno-bijela s paležom k Queen
ISDS 103923 mužjak   crno-bijela s paležom d Moss slika

27.07.1975.
otac: ISDS 72301 mužjak   crno-bijela s paležom Scot. Driving Ch. 1977 Hemp
majka: ISDS 74047 ženka   crno-bijela s paležom k Queen
ISDS 92873 ženka   crno-bijela k Queen

12.05.1968.
otac: ISDS 41757 mužjak   crno-bijela d Craig
majka: ISDS 46068 ženka   crno-bijela k Gael
ISDS 53228 mužjak   crno-bijela k Ben

otac: ISDS 39063 mužjak   Glen
majka: ISDS 74047 ženka   crno-bijela s paležom k Queen
ISDS 86506 ženka   Bess

natragpovratak